गैस फायर पिट टेबल

गैस फायर पिट टेबल - प्रोपेन आउटडोर फायरप्लेस बगीचे या छत के लिए आदर्श - लक्ज़री कंक्रीट फायरपिट - पोर्टेबल टेबल टॉप फायर पिट।